ברכת המזון - נוסח כל העדות, הלכות ומנהגים

נוסח ברכת המזון

באתר זה תוכלו למצוא את ברכת המזון בכל הנוסחים:

 

הרקע לברכת המזון

החיוב לברך ברכת המזון נלמד מן התורה: "ואכלת ושבעת וברכת את ה' אלקיך על הארץ הטובה אשר נתן לך" (דברים ח, י). על פי התורה, כפי שמשתמע מן הפסוק, יש חובה לברך רק כאשר האדם אכל כדי שביעה. אולם חז"ל הוסיפו חיוב לברך גם כאשר אכל כשיעור כזית.

בתורה לא נקבע נוסח לברכה, אולם חז"ל מספרים במדרש (ברכות מח, ב) שהנוסח שלנו בקבע בארבע שלבים:

  • ברכת הזן נתקנה על ידי משה רבינו כאשר ירד לבני ישראל מן מן השמים.
  • ברכת הארץ נתקנה על ידי יהושע בן נון לאחר כיבוש ארץ ישראל.
  • ברכת בונה ירושלים נתקנה על ידי דוד המלך ושלמה בנו. את החלק הראשון העוסק בירושלים תקן דוד המלך, ולאחר שבנה שלמה המלך את בית המקדש השלים את הברכה.
  • ברכת הטוב והמיטיב נתקנה על ידי חכמים לאחר שהרוגי ביתר ניתנו לקבורה. אנשי ביתר נהרגו כתוצאה ממרד בר כוכבא, והרומאים לא נתנו ליהודים להגיע למקום על מנת לקבור את אנשי העיר. לאחר כמה שנים, כאשר ניתן היה ליהודים להגיע לאיזור, התברר שגופות ההרוגים נשארו שלמות ולא הסריחו. על כך תקנו חכמים ברכה מיוחדת.

 

הלכות ברכת המזון

באתר זה תוכלו למצוא את הלכות ברכת המזון: